IBF Izol

Reference

Rok:

Činnost:

Střechy

foto realizace

BD Ve Studeném 4, Praha

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolací střech a teras. Klempířské práce.
foto realizace

Modernizace BČOV Pardubice

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolací střech vč. klempířských prvků.
foto realizace

OC Kaufland Podbaba

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení rekonstrukce střešního pláště.
foto realizace

Open Gate Babice - rozšíření areálu

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a provedení střešního pláště.
foto realizace

Oprava střechy v areálu firmy Sapeli Polná

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Izolace.
foto realizace

OS Jinočany - obj. A,B,E,F

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střešního pláště a klempířských prací plochých střech.
foto realizace

OS Kaskády u Botiče, obj. B,C,D,E, F

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti a radonu. D+M izolací střech a klempířských prvků.
foto realizace

OS U Vodojemu, Brandýs nad Labem, I.-VI.etapa

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střešního pláště, teras, stříšek a klempířských prací.
foto realizace

Rekonstrukce budovy č.2, pro Ústřední vojenský archiv Praha Ruzyně

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolací ploché střechy, střechy na trafostanici.
foto realizace

Výrobní areál Mars, Poříčí nad Sázavou

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolací střech.
foto realizace

BD Vlnitá 420/10

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení hyroizolace střešního pláště a spodní stavby.
foto realizace

Garáže Hnězdenská 735

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: Oprava střech na garážích.
foto realizace

Letov Letecká výroba - hala M6

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: Položení PVC folie, klempířské práce, oprava napojení střechy, oprava parapetů.
foto realizace

Novostavba wellness hotelu Popovičky, Praha východ

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolace spodní stavby a střechy.
foto realizace

Pizzerie Milánská, Praha 10

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolace střechy a spodní stavby.
foto realizace

Rekonstrukce ZŠ Františkovy Lázně

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střešních plášťů a spodní izolace.
foto realizace

Rezidence Jeseninka, Jeseniova 32

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: Oprava střechy, nástaveb a vpustí. Montáž odvětrávacích komínků a ventilačních šachet.
foto realizace

Rezidence Libuš

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střech, teras a spodní stavby.
foto realizace

Villa Matějská

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení hydroizolace střechy, izolace terasy.
foto realizace

ČS Budějovická

Realizace: 2010
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení opravy hydroizolace střechy. Provedení izolace proti radonu.
foto realizace

Möbelix Liberec

Realizace: 2010
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení střešní konstrukce a izolace stechy. Montáž a izolace hromosvodů.
foto realizace

Novostavba BD Procházkova 7

Realizace: 2010
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolace střechy a teras.
foto realizace

Sportovní hala, Třinecká 650, Letňany

Realizace: 2010
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střešního pláště.
foto realizace

Bazén Kdyně

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střešního pláště. Izolace ploché střechy strojovny a šaten.
foto realizace

BD U Žižkovské radnice, Praha 3

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž ploché střechy a teras.
foto realizace

OS V Lukách, Jesenice

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby. Provedení izolace střešního pláště a teras.
foto realizace

OS Zelené město Jarov

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby. Zelených střech a teras.
foto realizace

Rezidence Kavčí hory, Praha 4

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště.
foto realizace

Rezidence Prokopova

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střešních plášťů a klempířských prvků. Provedení izolace zahrady ve dvoře.
foto realizace

AB Utia, Praha 8

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení hydroizolace spodní stavby a střech.
foto realizace

Antala Staška, Praha 4

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení skladby střech a teras. Provedení izolace spodní stavby.
foto realizace

Barum centrum, Praha 10

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby a střechy.
foto realizace

Elektrárna Tušimice

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešních plášťů.
foto realizace

OS Bohdalec, ul. Popovická

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště, balkonů, teras a předzahrádek vč.klempířských prací. Izolace spodní stavby.
foto realizace

AB OK System, Praha 4

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž izolace střech.
foto realizace

AC Sparta Praha, Podivný mlýn

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž kompletního střešního pláště na blocích A,B.
foto realizace

Ben Car, Hornokrčská 2

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Oprava střešního pláště.
foto realizace

Bytový komplex Smetanka

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Kompletní dodávka a montáž hydroizolačního systému střech. Hydroizolace spodní stavby a balkonů, vč.pomocných konstrukcí.
foto realizace

Hotel Benešov Karlov, Benešov u Prahy

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž izolací střech.
foto realizace

OS Prosecké centrum BD C, Praha 9

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Kompletní provedení střešního pláště na nepochozích střechách, terasách a střechách nad pavlačemi.
foto realizace

OS Prosecké centrum BD E, Praha 9

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace proti vodě vrchní části stavby, zatravnění střechy a položení dlažby v atriu.
foto realizace

Tenisová hala Step, Praha 6

Realizace: 2007
Celkové výměra: 3000 m²
Popis činnosti: Dodávka a montáž izolace střešního pláště a klempířských prvků.
foto realizace

BB Centrum Budějovická, Praha 4

Realizace: 2006
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení hydroizolačního souvrství, klempířských prací, dlažeb a chodníčků na střeše. Hydroizolace spodní stavby.
foto realizace

OS Černoleská Benešov, Benešov u Prahy

Realizace: 2006
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešní krytiny.
foto realizace

OS Prosecké centrum BD A, Praha 9

Realizace: 2006
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení střešního pláště a teras.
foto realizace

Rekonstrukce pivovaru Dobříš

Realizace: 2006
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž hydroizolačního systému střech, lodžií vč.tepelné izolace, kompletních skladeb a pomocných tesařských konstrukcí.
foto realizace

Ubytovna UNO

Realizace: 2006
Celkové výměra:
Popis činnosti: Bitumenový šindel.
foto realizace

BD Běžecká, Praha 6

Realizace: 2005
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště.
foto realizace

BD Slunečnice, Lhotka

Realizace: 2005
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště.
foto realizace

OC Kika Čestlice

Realizace: 2005
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení střešního pláště.
foto realizace

OS Dubeč, Praha

Realizace: 2005
Celkové výměra:
Popis činnosti: Izolace spodní stavby, střech a řadových garáží.
foto realizace

Rezidence Havlíčkovy sady, Praha 4

Realizace: 2005
Celkové výměra:
Popis činnosti: Kompletní dodávka zelené střechy.
foto realizace

Panorama Modřany BD Semická

Realizace: 2004
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště.
foto realizace

Rezidence Šlikova

Realizace: 2004
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž izolací.

Fasády

foto realizace

RSPM Hranice na Moravě

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Oprava střechy.
foto realizace

OBI Roztyly

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M nové hydroizolace střešního pláště vč. klempířských prvků.
foto realizace

Výrobní areál Velteko Vlašim

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M ploché střechy z krytiny Fatrafol. Montáž venkovních parapetů.
foto realizace

Penzion pro seniory Blovice, Plzeň

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Kompletní dodávka zelené střechy.
foto realizace

AB Tizia

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení střešní skladby.
foto realizace

OS Prosecké centrum BD B, Praha 9

Realizace: 2006
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení střešního pláště a teras.
foto realizace

Rezidence Ruská, Praha 10

Realizace: 2004
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště.

Hydroizolační práce

foto realizace

BD Ve Studeném 4, Praha

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolací střech a teras. Klempířské práce.
foto realizace

Lego Kladno Future Development

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Hydroizolační práce.
foto realizace

OS Kaskády u Botiče, obj. B,C,D,E, F

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení vodorovné a svislé izolace proti zemní vlhkosti a radonu. D+M izolací střech a klempířských prvků.
foto realizace

Polyfunkční dům Jinonická vyhlídka

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení hydroizolace spodní stavby. D+M venkovní dlažby.Balkony.
foto realizace

Rodinný dům č.2 Kunratice

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M hydroizolace vč. klempířských konstrukcí.
foto realizace

Vršovický zámeček

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku. Provedení spodních izolací.
foto realizace

BD Vlnitá 420/10

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení hyroizolace střešního pláště a spodní stavby.
foto realizace

Dům sociálních a zdravotních služeb, ul. Sámova

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolace spodní stavby a tepelné izolace. D+M střešního pláště. Provedení izolací balkonů a teras vč. klempířských konstrukcí.
foto realizace

Novostavba wellness hotelu Popovičky, Praha východ

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolace spodní stavby a střechy.
foto realizace

Protonové terapeutické centrum Bulovka

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M hydroizolace spodní stavby. Provedení hydroizolace stropu.
foto realizace

RD Horoměřice

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a provedení izolací spodní stavby a střechy. Zastřešení bazénu.
foto realizace

Rekonstrukce ZŠ Františkovy Lázně

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střešních plášťů a spodní izolace.
foto realizace

Rezidence Libuš

Realizace: 2011
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M střech, teras a spodní stavby.
foto realizace

ČS Budějovická

Realizace: 2010
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení opravy hydroizolace střechy. Provedení izolace proti radonu.
foto realizace

OS Homolka, Jeřabinova

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M dlažeb na terasách.Provedení oprav hydroizolace.
foto realizace

OS V Lukách, Jesenice

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby. Provedení izolace střešního pláště a teras.
foto realizace

OS Zelené město Jarov

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby. Zelených střech a teras.
foto realizace

Rezidence Kavčí hory, Praha 4

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště.
foto realizace

AB Utia, Praha 8

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení hydroizolace spodní stavby a střech.
foto realizace

Antala Staška, Praha 4

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení skladby střech a teras. Provedení izolace spodní stavby.
foto realizace

Autosalon Auto Jarov, Praha 3

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Oprava střešní konstrukce. Dodávka a montáž hydroizolace střechy. Tesařské a klempířské práce.
foto realizace

Barum centrum, Praha 10

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby a střechy.
foto realizace

OS Bohdalec, ul. Popovická

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště, balkonů, teras a předzahrádek vč.klempířských prací. Izolace spodní stavby.
foto realizace

BD Matějská, Praha 6

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby.
foto realizace

Bytový komplex Smetanka

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Kompletní dodávka a montáž hydroizolačního systému střech. Hydroizolace spodní stavby a balkonů, vč.pomocných konstrukcí.
foto realizace

Hotel Step, Praha

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby.
foto realizace

OS Prosecké centrum BD E, Praha 9

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace proti vodě vrchní části stavby, zatravnění střechy a položení dlažby v atriu.
foto realizace

BB Centrum Budějovická, Praha 4

Realizace: 2006
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení hydroizolačního souvrství, klempířských prací, dlažeb a chodníčků na střeše. Hydroizolace spodní stavby.
foto realizace

OS Dubeč, Praha

Realizace: 2005
Celkové výměra:
Popis činnosti: Izolace spodní stavby, střech a řadových garáží.
foto realizace

Rekonstrukce zámku Štiřín, Kamenice

Realizace: 2005
Celkové výměra:
Popis činnosti: Izolace spodní stavby.
foto realizace

Rezidence Nová Liboc

Realizace: 2005
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby.
foto realizace

Rezidence Šlikova

Realizace: 2004
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž izolací.

Zelené střechy

foto realizace

BD Ve Studeném 4, Praha

Realizace: 2012
Celkové výměra:
Popis činnosti: D+M izolací střech a teras. Klempířské práce.
foto realizace

Oblastní nemocnice Příbram, budova C

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení střešního pláště.
foto realizace

Oblastní nemocnice Příbram, pavilon F2

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště.
foto realizace

OS Zelené město Jarov

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace spodní stavby. Zelených střech a teras.
foto realizace

Rezidence Kavčí hory, Praha 4

Realizace: 2009
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště.
foto realizace

OS Bohdalec, ul. Popovická

Realizace: 2008
Celkové výměra:
Popis činnosti: Dodávka a montáž střešního pláště, balkonů, teras a předzahrádek vč.klempířských prací. Izolace spodní stavby.
foto realizace

OS Prosecké centrum BD E, Praha 9

Realizace: 2007
Celkové výměra:
Popis činnosti: Provedení izolace proti vodě vrchní části stavby, zatravnění střechy a položení dlažby v atriu.
© 2010 IBFizol s.r.o.